NAUJIENOS

KVIEČIAME Į NVŠ PROGRAMĄ "ATEITIES INOVATORIAI"

KVIEČIAME Į NVŠ PROGRAMĄ "ATEITIES INOVATORIAI"

by Henrikas Mykolaitis -
Number of replies: 0

AI platforma pradeda vykdyti nacionaliniu lygmeniu akredituotą NVŠ programą "Ateities inovatoriai" (programos kodas - 121100610). Informaciją apie programos turinį, vykdymą ir įsitraukimą į ją rasite AKTUALIJŲ 6-ojo sezono NVŠ aplanke. Programa apima visas AI platformos tematikas, o dalyvavimas joje suteiks papildomą finansinę paramą AI projektų komandoms ir jų vadovams, tad kviečiame visus mokytojus - ir jau dalyvaujančius AI veikloje, ir dar ne - įsitraukti į Programą, iki 2022-09-10 įregistruojant savo mokinių NVŠ Mokymo sutartis (tam reikia turėti susikūrus AI platformos naudotojo paskyrą). Iškilus klausimams, kreipkitės į mane - drauge viską išspręsime. Sėkmės!

Programos vadovas H. Mykolaitis, tel. 861880420