Čia pateikiama bendro pobūdžio informacija apie nacionaliniu lygmeniu akredituotą AI platformos NVŠ programą "Ateities inovatoriai" (programos kodas 121100610) (toliau - Programa), taip pat jos dalyvių sutarčių registrai: mokinių - Mokymo sutarčių registras ir mokytojų - Jungtinės veiklos sutarčių registras. 

Čia pateikiama bendro pobūdžio informacija apie nacionaliniu lygmeniu akredituotą AI platformos NVŠ programą "Ateities inovatoriai" (programos kodas 121100610) (toliau - Programa) ir Mokymo sutarties šablonas, naudojamas sudarant sutartis dėl mokinių dalyvavimo Programoje. Kompiuteriu užpildytos ir elektroniniu arba fiziniu parašu pasirašytos sutartys įkeliamos į Mokymo sutarčių registrą.

Į šį registrą įkeliamos Programoje norinčių dalyvauti mokinių (nepilnamečių mokinių atveju - jų atstovų, t.y., tėvų arba globėjų) kompiuteriu užpildytos ir elektroniniu arba fiziniu parašu pasirašytos Mokymo sutartys. 

SVARBU: 1) informaciją įrašyti ir redaguoti gali tik registruoti naudotojai, todėl neturintys savo asmeninės paskyros prašomi ją susikurti užpildant anketą; 2) informacija turi būti įrašyta iki 2022-09-10

Šia talpinami NVŠ programos "Ateities inovatoriai" yvykdymo dokumentai: užsiėmimų tvarkaraščiai, lankomumo žurnalai ir pan. Informacija prieinama programoje dalyvaujantiems mokytojams.

Čia talpinami NVŠ programos "Ateities inovatoriai" vykdymo užsiėmimų lankomumo žurnalai ir kita susijusi informacija, skirta užsiėmimus vedantiems mokytojams ir AI konsultantams.

Registre kaupiamos Jungtinės veiklos sutartys, sudarytos su Programoje dalyvaujančiais mokytojais. Registras yra atidarytas naudojimui nuo  2022-11-26.