Naujienos

PROJEKTINIŲ DARBŲ REGISTRACIJA

PROJEKTINIŲ DARBŲ REGISTRACIJA

Henrikas Mykolaitis -
Atsakymų skaičius: 0

.

Visus AI platformos dalyvius - mokytojus ir mokinių komandas - kviečiame registruori planuojamus šio AI sezono projektinius darbus (PD). Darbai registruojami, užpildant tam skirtą Projektinių darbų duomenų bazės formą. Registre įrašomi visi šį sezoną ketinami atlikti PD, įskaitant ir finansuojamus pagal NVŠ programos "Ateities inovatoriai" krepšelių schemą. Kaip įprasta, sezono metu šiuos PD įrašus jų autoriai papildys informacija apie savo darbo eigą ir rezultatus. Būsime dėkingi, jei savo PD įregistruosite iki lapkričio 15 d.

Pastaba: kadangi informaciją gali įrašyti tik registruoti AI platformos naudotojai, o ją matyti ir redaguoti - tik jos autorius, siūlome kiekvienam darbui susikurti po bendro naudojimo paskyrą, kuria galės naudotis ir PD komanda, ir jos vadovas.

Iškilus dalykiniams klausimams, kreipkitės į AI tematikų konsultantus, o bendrais klausimais - į mane.

Linkime sėkmės!

AI komandos vardu - koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis