Kam skirta nuotolinio ugdymo platforma "Ateities inžinerija"?

 "Ateities inžinerijos" platforma (AI platforma), sėkmingai veikianti nuo 2017 metų, yra skirta tiems, kuriuos domina šiuolaikinė techninė kūryba, kurie nori išmokti patys efektyvių šiuolaikinių technologijų pagalba sukurti savo sumanytą išmanų įtaisą, detalę ar programėlę, parengti jo verslo planą, ištirti savo gyvenamąją aplinką ir parengti siūlymus jos gerinimui. Suprantama, kad mokytis tyrinėti ir kurti yra daug lengviau, kada mokykloje veikia tos srities NVŠ būrelis, ar netoli mokyklos yra reikiamos kompetencijos techninės kūrybos centras ar aukštoji mokykla, kurioje galima būtų ieškoti patarimo ar kitos pagalbos. O jei nėra? Tada į pagalbą ateis AI platforma, kuri nuotoliniu būdu nemokamai suteiks reikalingą metodinę medžiagą, IT įrankius ir konsultacijas, suorganizuos kūrybines dirbtuves mokykloje arba VILNIUS TECH laboratorijose. Tai leis mokiniams ne tik patobulėti šiuolaikinių technologijų srityje, bet ir atlikti savarankiškus projektinius ar brandos darbus, o mokytojams – paįvairinti savo dalyko bei integruotus užsiėmimus ar vesti NVŠ būrelį. Su AI platformos veikla ir jos rezultatais galima susipažinti GALERIJOJE. 

Kodėl yra pravartu mokykloje imtis domėtis šiuolaikinėmis inovacijomis? 

Mus supanti aplinka sparčiai keičiasi, kasdien atsiranda vis nauji ir vis išmanesni daiktai, mes naudojamės paslaugomis, kurios dar prieš 20 metų atrodė fantastika. O koks bus pasaulis dar po 20 metų? Galima drąsiai sakyti, kad dauguma paslaugų ir daiktų, kuriais naudosimės po dviejų dešimtmečių, dar nėra nei sukurti, nei pagaminti. Kita vertus, mus visus supa gyvoji ir negyvoji gamta, todėl labai svarbu, kad mūsų veikla ne tik kurtų naujus išmanius vartojimo produktus bei paslaugas, bet ir puoselėtų aplinką bei tausotų jos išteklius.

Tai kas gi kurs tuos naujus gaminius ir aplinką tausojančius sprendimus? Nesunku spėti, kad tai darys tie, kurie šiuo metu dar sėdi mokyklos suole, o ateityje taps savo srities profesionalais, kuriančiais inovacijas ir gaunančiais už tai, suprantama, deramą moralinį ir materialinį atlygį. Natūralu, kad šis kelias į profesionalias inovacijų veiklos aukštumas, visai kaip sporte ar mene, turėtų prasidėti galimai anksčiau, ir  AI platforma yra pasirengusi jums padėti šiuo keliu eiti. Dirbdami AI platformoje ne tik įvaldysite šiuolaikines technologijas, bet ir ugdysite savo išradingumą bei komandinio darbo gebėjimus, taip pat perpraste sėkmingo verslo kūrimo principus. Galiausia, svarbu ir tai, kad, jau mokykloje savo pasirinktoje tematikoje paragavę inovacijų kūrėjo "duonos", galėsite žymiau lengviau apsispręsti dėl savo tolimesnės profesinės karjeros, o ir būsite jai geriau pasirengę.

Ką AI platforma gali pasiūlyti savo dalyviams? 

 1. AI platforma yra skirta padėti mokiniams atlikti projektinius (brandos) darbus arba tiesiog patobulėti jų pasirinktoje srityje - AI tematikoje.

2. AI platforma nemokamai suteikia metodinę mokomąją medžiagą, šiuolaikines darbo priemones, nuotolines konsultacijas ir pagal galimybes, technologines paslaugas, darbo medžiagas bei komponentus.

3. AI platforma siūlo aktualų ugdymo turinį – jos tematikos yra susijusios su Lietuvos darnios plėtros perspektyvomis ir remiasi bendrojo ugdymo (ypač gamtos mokslų, technologijų ir kitų STEAM dalykų) žinių taikymu realaus gyvenimo problemų sprendimui. AI tematikų pristatymai - informaciniai plakatai "AI TEMATIKOS 2022-2023" yra pateikti AI GALERIJOJE.

4. AI tematikos yra parinktos taip, kad didžioji dauguma 7-12 klasių mokinių gali rasti savo kūrybiniam darbui tinkančią tematiką.

5. AI platformoje galima dirbti iš bet kokios vietos, kurioje yra interneto ryšys, o darbo laikas –  7/24 – pasirenkamas laisvai.

6. Darbas AI platformoje integruoja kūrybingumo, šiuolaikinių technologijų ir verslumo ugdymą ir yra orientuotas į praktinių įgūdžių bei vertės (sau, verslui, visuomenei) kūrimą.

7. Dalyvavimas AI platformoje yra tęstinis: per keletą metų galima išbandyti įvairias tematikas arba tobulėti vienoje iš jų.  

8. AI platformos dalyviai, atlikę projektinius darbus, dalyvauja kasmetiniuose konkursuose.

9. Darbas AI platformoje mokinius praktiškai supažindina su studijų ir profesinės karjeros pasirinktoje srityje galimybėmis ir padeda joms pasirengti.

10. Mokytojai, dalyvaujantys AI platformos veiklose, turi galimybę tobulinti savo kvalifikaciją pasirinktoje tematikoje ir gauti atitinkamą pažymėjimą.

  Kur rasti daugiau informacijos apie AI platformos tematikas?

Daugiau galite sužinoti apsilankę svetainės tematiniuose puslapiuose. Bendra informacija apie AI tematikas yra pateikiama jų INFORMACINIUOSE PLAKATUOSE, kurie prieinami ir platformos svečiams, o detali tematikų medžiaga yra prieinama tik registruotiems svetainės naudotojams. Mokyklų komandų atliktų darbų plakatus ir kitą informaciją apie jų AI veiklą galite rasti GALERIJOJE, o tematikų konsultantai, kurių kontaktus rasite ČIA, mielai atsakys į Jums rūpimus dalykinius klausimus. Bendro pobūdžio klausimus siųskite AI koordinatoriui adresu ateitin@vilniustech.lt. 

Domina AI platformos veikla ir norite išmėginti savo jėgas?

Pirmiausia, į AI veiklą kviečiame įsitraukti mokyklos lygmeniu, mokyklai sudarant sutartį su VILNIUS TECH dėl bendradarbiavimo AI platformoje. Tokios mokyklos mokytojai ir mokiniai, susikūrę savo naudotojo paskyras, tampa visaverčiais platformos dalyviais, turinčiais nemokamą prieigą prie AI platformos išteklių ir veiklų. 

Jei jūsų mokykla dar nėra sudariusi bendradarbiavimo sutarties, o jūs jau dabar norite turėti laikiną nemokamą prieigą - registruokitės susikurdami savo naudotojo paskyrą. ŠIUO ATVEJU, PILDYDAMI NAUDOTOJO PASKYROS FORMĄ, MOKYKLOS KODO LANGELYJE PASIRINKTE MOKYKLOS KODĄ "XX_XXX", O VISĄ MOKYKLOS PAVADINIMĄ ĮRAŠYKITE LAGELYJE "Mokykla". NAUJAI SUKURTA PASKYRA PRADEDA VEIKTI TIK PO TO, KAI JĄ AKTYVUOJA PLATFORMOS ADIMINISTRATORIUS. Jei paskyra nepradeda veikti per parą, arba jei kilo kitų klausimų ar siūlymų - rašykite mums adresu: ateitin@vilniustech.lt arba (skubiais atvejais) skambinkite (8 618) 80420 - mielai padėsime. 

Linkime kūrybinės sėkmės bendrame darbe!

"Ateities inžinerijos" komandos vardu - koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis, el. paštas ateitin@vilniustech.lt, tel. (8 618) 80420