GAMINIO MODELIAVIMAS

 

Sunku būtų įsivaizduoti gyvenimą be pramonės gaminių - lėktuvų, kompiuterių, baldų, žaislų ir daugybės kitokių daiktų, reikalingų ir asmeniam naudojimui, ir visuomenei, ir ūkiui. Naujų produktų kūrimas - tai ne tik verslo sėkmės ar visos šalies pažangos pagrindas, bet ir perspektyvi sritis jauniems žmonėms susikurti savo sėkmingą profesinę karjerą ar verslą.

Norint pabandyti šią veiklą, tikrai nėra būtina iškart imtis kurti gaminį, panašaus į kurį dar išvis nėra pasaulyje. Jei jūs pastebėjote dėmesio vertą problemą, kurią būtų galima išspręsti papildžius, pagerinus ar kitaip pritaikius jau egzistuojančius gaminius - bandykite, tai irgi priklauso naujo gaminio kūrimui. Naujų gaminių kūrimą geriausia pradėti nuo paprastesnių idėjų; tam prireiks pagrindinių žinių ir gebėjimų, kuriuos padės įgyti čia pristatomų modulių mokomoji medžiaga ir AI konsultantų nuotolinės konsultacijos. Be čia pateiktos medžiagos, jums gali praversti ir kitų AI tematikų medžiaga. Pavyzdžiui, jei sumanėte sukurti originalų robotizuotą įtaisą, jums pravers "Išmaniojo valdymo" tematikos moduliai ir t.t.

Taigi, naujo pramonės gaminio kūrimas – jūsų išmanumo ir kūrybiškumo pabandymas. Prieš pradėdami kurti naują gaminį, turite "išgryninti" pačią jo idėją (sukurti gaminio koncepciją), paskui sukurti jo dizainą, toliau - virtualų modelį, pagal kurį pagaminsite prototipą. Bandant prototipą gali išryškėti ir jo trūkumai, tad gali tekti ieškoti būdų tolimesniam sprendimo tobulinimui tol, kol prototipas tiks bandomajai serijinei gamybai. O jei planuojate pradėti sėkmingą verslą gaminio kūrimo pradžioje turime įsitikinti savo idėjos ekonominiu pagrįstumu, tuo tikslu pasirengdami produkto verslo planą. Taigi, prastatome tematikos modulius.

IDĖJA

Kaip pastebėti problemą, kurios sprendimas būtų vertingas individualiam naudotojui, visuomenei ar verslui? Kaip rasti jos geriausią sprendimą? - Atsakymus į šiuos ir susijusius klausimus jums padės rasti AI modulis "Inovacijos ir kūrybingumas".

DIZAINAS

Dizaino principais grįstas mąstymas yra būtinas kiekvienam šiuolaikiniam žmogui, siekiančiam kurti inovatyvius sprendimus kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Dizaino reikšmė ryškiausiai atsiskleidžia šiuolaikiniuose technologijų produktuose. Mes dizainą suvokiame kaip išmanių, išradingų, inovatyvių sprendimų pritaikymą sprendžiant kiekvieno žmogaus problemas. Automobilis, baldas, elektronikos prietaisas ir kiti masinės gamybos produktai mums teikia naudą ir pasitenkinimą, kai juose tinkamai įgyvendinti dizaino sprendimai – estetika, patogumas, saugumas, ekonomiškumas, ekologiškumas ir t.t. Modulyje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ jūs rasite rekomendacijas, kaip taikyti kūrybinius dizaino principus kuriant ir įgyvendinant savo gaminio idėją.

Modulio koordinatorius - doc. dr. Linas Krugelis, el. p. linas.krugelis@vilniustech.lt, tel.: +370 676 19639.

VIRTUALUS MODELIAVIMAS

Šiuolaikinės virtualiosios inžinerijos technologijos leidžia sukurti gaminio 3D modelį nenaudojant molio, popieriaus ar kitų panašių medžiagų. Egzistuoja daug tam skirtų virtualaus modeliavimo programinių įrankių, o vieni populiariausiųjų pristatomi AI moduliuose "Naujo pramonės gaminio modeliavimas (AutoCAD" ir "Naujo pramonės gaminio modeliavimas (Fusion360"). Šių įrankių pagrindinės charakteristikos yra panašios, tačiau kai kurie jų naudojimo aspektai skiriasi, todėl vieniems darbams geriau tinka vienas, kitiems – kitas įrankis.

Daugiau informacijos apie įrankių pasirinkimą ir naudojimą jums suteiks modulių koordinatorė doc. dr. Daiva Makutėnienė, el. p. daiva.makuteniene@vilniustech.lt, tel.: +370 678 39296.

EKONOMINIS PAGRĮSTUMAS

Naujas gaminys, kad jį laikytume sėkmingu, turi kurti vertę - vertę ir jo naudotojui, ir kūrėjui, ir gamintojui, ir, galiausia, visuomenei. Vertė gali būti vertinama skirtingais aspektais: ir socialiniu, ir darnios aplinkos, ir, suprantama, ekonominiu aspektu, kuris verslui yra esminis. Būtent, apie ekonominį naujo gaminio pagrįstumą sužinosite ir išmoksite Canvas metodu parengti savo gaminio verslo planą, jei apsilankysite AI modulyje "Verslo plano rengimas Canvas metodu".

REKOMENDACIJOS PROJEKTINIAM DARBUI

Profesionalioje veikloje naujų gaminių kūrimo veikla paprastai organizuojama projektų forma, kuri leidžia aiškiai, pagal siekiamus rezultatus, suplanuoti veiklas, jų atlikimo terminus ir reikalingus išteklius. Lygiai taip pat ir mokykloje šią kūrybinę veiklą patogu organizuoti projektinio darbo forma. Tokį darbą galima atlikti ir individualiai, ir grupėje, atitinkamai pasiskirsčius atsakomybės sritis. Mes skatiname šios tematikos projektinių darbų veiklą, nes tai yra viena efektyviausių mokymo(si) formų. Praktines rekomendacijas kaip geriau organizuoti ir pristatyti projektinį darbą bei pritaikyti jo rezultatus rasite svetainės skiltyje "Mokyklų puslapiai". Jei turite dalykinių klausimų, susisiekite su modulių koordinatoriais, o bendro pobūdžio klausimus ir pasiūlymus siųskite el.paštu ateitin@vilniustech.lt.

Sėkmės!

"Ateities inžinerijos" komanda

ŠIŲ IR VISŲ KITŲ AI TEMATIKŲ 2022-2023 M. M. INFORMACINIUS PLAKATUS GALIMA PAMATYTI ČIA, O INFORMACIJĄ APIE NAUJŲ DALYVIŲ REGISTRAVIMĄSI - ČIA