TAIKOMOJI INFORMATIKA

Čia pateikiama trijų ugdymo(-si) tematikų medžiaga:

a) Android programėlių kūrimas (konsultantė lekt. Dovilė Kurpytė). 

Ugdymo(-si) turinys: JAVA kalbos pagrindai, Android operacinės sistemos ir išmaniųjų įrenginių analizės pagrindai, mokymasis dirbti su Android Studio programine įranga, naujos Android programėlės algoritmo ir dizaino kūrimas, programėlės kodo rašymas, programėlės testavimas ir programėlės pristatymas. 

Mokinio savarankiško darbo tipinė užduotis – pagal sumanytą temą sukurti Android programėlę JAVA programavimo kalba, naudojant Android studio įrankius, taip pat šios platformos, mokyklos ir savo turimus išteklius. Užduotį galima išplėsti parengiant siūlomos programėlės, kaip paslaugos idėjos, verslo planą, tam naudojantis "Verslo plano rengimas Canvas metodu" modulio galimybėmis.

b) Programavimo pratybos, panaudojant programavimo mokymo sistemą APROMIS (konsultantas lekt. Mikalojus Ramanauskas)

Ugdymo(-si) turinys ir forma:

Sistemoje APROMIS galima spręsti užduotis, naudojant populiariausias šių laikų programavimo kalbas: C++, JAVA, Python, C#. Užduočių bazę sudaro virš 1000 įvairiausių užduočių, apimančių visą mokyklinį programavimo kursą: nuo paprasčiausių iki valstybinio egzamino užduočių. Moksleivis, spręsdamas uždavinį, pateikia programos kodą sistemai APROMIS, ir sistema automatiniu būdu atlieka patikrinimą ir, padarytų klaidų atveju, suteikia informaciją apie jas.

c) Arduino programavimas (konsultantas lekt. Donatas Lukšys)

Ugdymo(-si) turinys: šiame kurse susipažinsite su Arduino mikrovaldikliais, jų techninėmis charakteristikomis ir pritaikymo galimybėmis, išmoksite Arduino programavimo kalbos gramatikos ir jos ypatumų, susipažinsite su pagrindiniais jutikliais ir prietaisais, kurie naudojami projektuojant įvairius elektrinius prietaisus, taip pat su jutiklių techninės charakteristikomis, jungimo ir programavimo ypatumais.

Sėkmės kūrybiniame darbe!

  

 

ŠIŲ IR VISŲ KITŲ AI TEMATIKŲ 2022-2023 M. M. INFORMACINIUS PLAKATUS GALIMA PAMATYTI ČIA, O INFORMACIJĄ APIE NAUJŲ DALYVIŲ REGISTRAVIMĄSI - ČIA