TAIKOMOJI INFORMATIKA

Čia pateikiama trijų ugdymo(-si) tematikų medžiaga:

Android programėlių kūrimas 

Ugdymo(-si) turinys: JAVA kalbos pagrindai, Android operacinės sistemos ir išmaniųjų įrenginių analizės pagrindai, mokymasis dirbti su Android Studio programine įranga, naujos Android programėlės algoritmo ir dizaino kūrimas, programėlės kodo rašymas, programėlės testavimas ir programėlės pristatymas. 

Mokinio savarankiško darbo tipinė užduotis – pagal sumanytą temą sukurti Android programėlę JAVA programavimo kalba, naudojant Android studio įrankius, taip pat šios platformos, mokyklos ir savo turimus išteklius. Užduotį galima išplėsti parengiant siūlomos programėlės, kaip paslaugos idėjos, verslo planą, tam naudojantis "Verslo plano rengimas Canvas metodu" modulio galimybėmis.

Tematikos konsultantas - lekt. Mantas Lipnickas, el. p. mantas.lipnickas@vilniustech.lt.

Arduino programavimas

Ugdymo(-si) turinys: šiame kurse susipažinsite su Arduino mikrovaldikliais, jų techninėmis charakteristikomis ir pritaikymo galimybėmis, išmoksite Arduino programavimo kalbos gramatikos ir jos ypatumų, susipažinsite su pagrindiniais jutikliais ir prietaisais, kurie naudojami projektuojant įvairius elektrinius prietaisus, taip pat su jutiklių techninės charakteristikomis, jungimo ir programavimo ypatumais.

Konsultantas - lekt. Donatas Lukšys, el.p. donatas.luksys@vilniustech.lt.

Sėkmės kūrybiniame darbe! 

ŠIŲ IR VISŲ KITŲ AI TEMATIKŲ 2022-2023 M. M. INFORMACINIUS PLAKATUS GALIMA PAMATYTI ČIA, O INFORMACIJĄ APIE NAUJŲ DALYVIŲ REGISTRAVIMĄSI - ČIA.