Temos struktūra

 • VILNIUS TECH 2021-2022 M. M. NVŠ PROGRAMOS

  Mieli mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai,

  kviečiame Vilniaus m. ir kitų savivaldybių mokyklų mokinius lankyti 2021-2022 m. m. VILNIUUS TECH organizuojamus neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) užsiėmimus. Šiemet siūlome 3 NVŠ programas, kurias trumpai pristatome žemiau. Išsamesnę informaciją pateiks jų vedėjai, o bendrais klausimais kreipkitės į mane el. paštu ateitin@vgtu.lt arba telefonu (8 618) 80420.

  Sėkmės!

  "Ateities inžinerijos" platformos koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis

  • ANDROID PROGRAMĖLIŲ KŪRIMAS

   Į užsiėmimus kviečiame 7-12 klasių mokinius, besidominčius Android programėlių kūrimu. Užsiėmimų metu aiškinsimės Android operacinės sistemos veikimo principus, nagrinėsime, kaip išnaudoti išmaniųjų telefonų ir kitų mobiliųjų įrenginių aparatinę įrangą, susipažinsime su Android programėlių kūrimo pagrindais, kursime nesudėtingas Android rogramėles. Įgytos žinios ir darbo įgūdžiai padės pagrįstai pasirinkti tolimesnio mokymosi ir profesinės veiklos sritį. Dalyviai, sėkmingai baigę programą, gaus baigimo pažymėjimus.

   Užsiėmimai vyks kartą per savaitę po 2 val. VILNIUS TECH Elektronikos fakultete Naugarduko g. 41 Vilniuje

   Užsiėmimų kaina - 15 EUR/mėn. (galima panaudoti NVŠ krepšelio lėšas)

   Daugiau informacijos apie programą suteiks dokt. Dovilė Kurpytė, el.p. dovile.kurpyte@vilniustech.lt , tel. (8 693) 70214

   • ARCHITEKTŪRINĖS KŪRYBOS BŪRELIS

    Architektūrinė kompozicija, jungianti savyje tūrius bei erdves, yra neatsiejama žmonių gyvenimo dalis. Kurdami kompozicijas, moksleiviai užsiėmimų metu išnaudoja savo pojūčius, logiką, valią įgyvendinti sumanymus. Gilinasi į žmonių gebėjimą vertinti proporcijas, ritmiką, supančią erdvę. Architektūrinė kūryba, reikalaujanti balanso tarp jausmingumo, logikos ir organizuotumo, leidžia geriau pažinti save, sustiprinti neišnaudotas savo asmenybės puses.

    Piešimo pamokose lavinamas gebėjimas piešti eskiziškai, skirtingo tono linijomis, štrichuojant. Kursus lankantys moksleiviai per piešimo pamokas mokomi suprasti ir piešiant pavaizduoti perspektyvoje erdvines geometrines formas, jas tinkamai įkomponuoti lape.

    Architektūrinės kompozicijos pamokose moksleiviai supažindinami su pagrindiniais kompoziciniais principais, komponavimo priemonėmis. Didelis dėmesys skiriamas proporcijoms, visumos balansui. Lavinamas asociatyvus mąstymas. Aptariamos ir darbuose panaudojamos komponavimo priemonės, kurias žmogus išmoko instinktyviai suvokti ir į jas reaguoti per tūkstančius metų. Atskleidžiami komponavimo panašumui muzikoje, architektūroje bei tapyboje.

    Į užsiėmimus kviečiame 15 metų ir vyresnius mokinius. Dalyviai, sėkmingai baigę programą, gaus baigimo pažymėjimus. Užsiėmimai vyks kartą per savaitę po 2 val. VILNIUS TECH Architektūros fakultete Trakų g. 1 Vilnius

    Užsiėmimų kaina - 52,5 EUR/mėn. (dalį galima apmokėti NVŠ krepšelio lėšomis)

    Daugiau informacijos apie programą suteiks VILNIUS TECH Jaunųjų architektų ir dizainerių mokyklos vadovas Gediminas Navickas, el. paštas gediminas.navickas@vilniustech.lt, tel. (8 687) 99074

    • PRAKTINĖ MECHATRONIKA IR ROBOTIKA

     Į užsiėmimus kviečiame 7-12 klasių mokinius, besidominčius mechatronika, apimančia mechanikos, elektronikos ir informacinių technologijų žinias, metodus ir technologijas. Užsiėmimų metu mokiniai sužinos apie mechatroninių elementų bei sistemų veikimą, galimybes ir taikymą kasdieniame gyvenime, išmoks praktiškai valdyti egzistuojančius ir kurti naujus įvairios paskirties originalius robotus. Savo kuriamo roboto detales dalyviai galės pasigaminti ir patys – susikūrę savo dizaino detalių virtualius modelius juos galės „materializuoti“ 2D lazerine pjaustytuvu arba 3D spausdintuvus. Užsiėmimų metu gautos žinios ir įgyti įgūdžiai leis kurti panašias sistemas savarankiškai namuose ar mokykloje. Dalyviai, sėkmingai baigę programą, gaus baigimo pažymėjimus.

     Užsiėmimai vyks kartą per savaitę po 2 val. VILNIUS TECH Mechanikos fakultete Basanavičiaus g. 28 Vilniuje.

     Užsiėmimų kaina - 15 EUR/mėn. (galima panaudoti NVŠ krepšelio lėšas)

     Daugiau informacijos apie programą suteiks inž. Kęstutis Dumbrava, el p. kestutis.dumbrava@vilniustech.lt , tel. (8 636) 39653, i

     ______________________