AI renginių fotoaplankai ir atliktų projektinių darbų plakatai (pateikti chronologine tvarka nuo 2018 m. iki 2023 m.) ► 2023-10-12 AIN rudens sesija