AI renginių fotoaplankai ir atliktų projektinių darbų plakatai (pateikti chronologine tvarka nuo 2018 m. iki 2023 m.) ► 2019-11-21 kūrybinės dirbtuvės Vilnius Tech