AI renginių fotoaplankai ir atliktų projektinių darbų plakatai (pateikti chronologine tvarka nuo 2018 m. iki 2023 m.) ► 2019-11-06 kūrybinės dirbtuvės Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo g-je