INOVACIJOS IR KŪRYBINGUMAS

Šis AI platformos metodinis modulis yra ypatingas – jame pateikiamos žinios ir ugdomi gebėjimai yra reikalingi jums ne tik kitose AI tematikose atliekant projektinius darbus, bet ir kitoje jūsų dabartinėje mokymosi ir kasdienio gyvenimo veikloje, o ateityje – ir jūsų profesinėje veikloje. Pagrindinis šio modulio tikslas – padėti jums išsiugdyti kūrybinį ir į inovacijas orientuotą mąstymą, kuris padėtų jums "pamatyti" problemą ir "užčiuopti" jos esmę, o paskui rasti ir įgyvendinti inovatyvų sprendimą, sukuriantį vertę (ekonominę, socialinę, estetinę ir pan.) jo naudotojui ir jums patiems. Šiuolaikinės visuomenės socialinė, ekonominė ir technologinė pažanga yra neatsiejama nuo nuolatinio kryptingo inovacijų proceso, ir mes savo AI platformos veiklomis siekiame prisidėti prie jo spartinimo Lietuvoje.

 Bet kurios srities inovacijų kūrimo procesą sudaro kelios esminės dalys, kurios visos yra svarbios, norint pasiekti sėkmingą rezultatą: jas galima įvardyti kaip problemos nustatymo, inovatyvių tyrimo metodų, sprendimo idėjų generavimo, produkto projektavimo, sparčiosios prototipo gamybos bei įvedimo į rinką etapus. Priklausomai nuo veiklos ar produkto srities, šių etapų "svoris" gali būti skirtingas, tačiau visų jų sėkmę lemia asmeninio ir kolektyvinio kūrybingumo gebėjimai, padedantys rasti efektyvius nestandartinius sprendimus, taip pat šiuolaikinių metodų bei įrankių, reikalingų sprendimui įgyvendinti, valdymo gebėjimai. Teminėse AI tematikose mokysimės kaip efektyviai naudoti toms tematikoms būdingus specializuotus metodus ir įrankius, o šiame kurse panagrinėsime bendrąsias kūrybingumo ugdymosi ir inovacijų kūrimo temas:

 a) kodėl inovacijos yra svarbios šiandien? Kaip keičiasi mūsų gyvenimas ir ko laukti ateityje?

 b) nuo ko pradėti kuriant inovacijas? Kaip galima tyrinėti ir ieškoti neišnaudotų galimybių?

 c) idėjų generavimo paslaptys. Kaip pasirinkti vertingą idėją?

 Inovacijų kūrimo žinios ir gebėjimai padės jums pasirinkti vertingas temas įvairių AI tematikų projektiniams darbams ir jas sėkmingai įgyvendinti.

 

Sėkmės,

"Ateities inžinerijos" komanda