Skyriuje 5-OJO SEZONO PROJEKTINĖ VEIKLA kaupiami AI mokyklų 2021-2022 m. m. projektinės veiklos duomenys

Čia talpiname anketas, skirtas AI veiklų dalyvių grįžtamajam ryšiui, taip pat jų atsakymų apžvalgas. Atsakymai į anketų klausimus leidžia mums kritiškai vertinti AI veiklų kokybę ir ieškoti būdų ją gerinti. Apklausos metu gauti atsakymai bus viešinami apibendrinta forma, o konkretūs atsakymai, nurodant autorių, - tik jam leidžiant. 

AI 5-ojo sezono pavasario sesija, kurios pagrindinis tikslas - užbaigtų projektinių darbų pristatymas - konkursas, vyks kontaktine forma: a) tematikoms "Filmo kūrimas mobiliuoju įrenginiu" ir "Dizaino technologijos ir inovacijos" - 2022 m. gegužės 13 d. Senamiesčio rūmuose, Trakų g. 1, b) kitoms tematikoms - 2022 m. birželio 10 d. Centriniuose rūmuose, Saulėtekio al. 11. Šiame puslapyje talpinama visa informacija apie renginį jo dalyviams ir žiūrovams.

Čia kaupiama mokyklų informacija apie jų 5-ajame sezone (2021-2022 m.m.) vykdomų projektinių darbų eigą - nuo jų planavimo iki pristatymo bei įdiegimo. Mokyklų puslapiai tam tikslui nebenaudojami (2021-10-23).

 

AI 5-ojo sezono žiemos sesija, kurios pagrindinis tikslas - vykdomų projektinių darbų peržiūra, vyks nuotoline forma 2022 m. kovo 3-4 d. Šiame puslapyje talpinama visa informacija apie renginį jo dalyviams ir žiūrovams.

AI platformos 5-ojo sezono (2021-2022 m. m.) rudens sesija organizuojama nuotoline forma dviem dalimis: pirmoji dalis (vyks 2021-10-01) - naujojo sezono tematikų ir veiklų pristatymas, antroji dalis (vyks 2021-10-15) - 4-ajame sezone atliktų, bet dar nepristatytų, projektinių darbų pristatymas-konkursas (tai kartu bus ir AI 4-ojo sezono Pavasario sesijos 2-oji dalis; 1-oji dalis vyko 2021 06 02)

Papildyta 2021-10-30: skelbiamas II-osios sesijos dalies video įrašas ir filmukas apie 3 AI atstovų kelionę į Europos jaunimo forumą Strasbūre

Dėl detalesnės informacijos - spustelkite antraštę