ATEITIES MIESTAS

Ateities miesto kūrimas prasideda nuo vizijos. Koks mano miestas galėtų būti po 30 ar 50 metų? Visų svarbiausia, kad tai būtų miestas, skirtas patogiai gyventi žmonėms, kad jis užtikrintų jų gyvenimo kokybę. Bet kurio miesto ateities vizijos kūrimas yra įvairiapusis holistinis uždavinys, apimantis pastatus, statinius, aplinką, susisiekimą, techninę infrastruktūrą, ir – svarbiausia – žmonių elgseną. Mūsų platformos “Ateities miesto” tematikose siekiama parodyti moksleiviams, ką reikėtų žinoti, ką daryti ir į ką atkreipti dėmesį, kuriant ir įgyvendinant savo miesto ar mokyklos ateities viziją, kad jie taptų švaresni, patogesni, draugiški aplinkai, kad juose būtų gera gyventi ir mokytis. Čia pateikiama mokomoji metodinė medžiaga leis moksleiviams atlikti “Ateities miesto” projektinius darbus arba tiesiog pasitobulinti aktualiais visus mus liečiančiais ateities klausimais. Pateikdami medžiagą "Ateities miesto" sritį padalijome į tokias tris tematikas:

a) tematika “Darni gyvenamoji aplinka”, kurios pagalba, dirbdami namuose be specialios įrangos, galite įvertinti savo gyvenamąją aplinką, nustatyti atstumus nuo svarbiausių traukos objektų pasinaudodami išmaniuoju telefonu, palyginti laiko sąnaudas ir nustatyti darniausią kelionės variantą ir daug kitų naudingų dalykų.  Tematikos kuratorė – prof. dr. Marija Burinskienė tel. (8 686) 08322, el.p. marija.burinskiene@vilniutech.ltTematikos plakatas.

b) tematika “Aplinkos apsauga” siūlo moksleiviams išmokti kryptingai analizuoti savo gyvenamąją aplinką, nustatyti ir įvertinti joje iškylančias aplinkosaugines problemas (oro, vandens ir dirvožemio tarša, susidarančios atliekos, klimato kaita ir kt.), pasiūlyti sprendimo būdus bei keisti savo kasdieninius elgesio įpročius. Tematikos kuratorė – doc. dr. Eglė Marčiulaitienė, tel. (8 602) 99629, el.p. egle.marciulaitiene@vilniustech.ltTematikos plakatas.

c) tematika “Ateities pastatas”, kurios pagalba, dirbdami namuose be papildomos įrangos, galite išmokti įvertinti šilumos poreikį pastatui: įsivertinti savo būsto šilumos nuostolius, sukurti pastatą kuriam nereikės šildymo arba kokios pastato savybės leistų sutrumpinti šildymo sezoną Lietuvoje per pusę. Tematikos kuratorė – dr. Vilūnė Lapinskienė (tel. 8 655 19119, el.p. vilune.lapinskiene@vilniustech.lt. Tematikos plakatas

Žemiau pateikiamoje šių tematikų mokomojoje metodinėje medžiagoje rasite detalius galimų rengti projektų aprašymus ir kitą pagalbinę medžiagą; iškilus neaiškumams, mes mielai padėsime ir patarsime – kaip pasirinkti darbo temą, suplanuoti ir atlikti tyrimus, apibendrinti bei pristatyti rezultatus, ir, galiausia, kaip pabandyti įgyvendinti savo siūlymus dabartinei padėčiai gerinti.

Maloniai kviečiame bendradarbiauti ir mokytis kaip panaudojant šiuolaikines technologijas užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas ateities miestuose.

 

Linkime sėkmės, kuriant savo ateities miestą!

Prof. dr. Marija Burinskienė

Doc. dr. Eglė Marčiulaitienė

Dr. Vilūnė Lapinskienė

 

  

ŠIŲ IR VISŲ KITŲ AI TEMATIKŲ 2022-2023 M. M. INFORMACINIUS PLAKATUS GALIMA PAMATYTI ČIA, O INFORMACIJĄ APIE NAUJŲ DALYVIŲ REGISTRAVIMĄSI - ČIA