Naujienos

  PROJEKTINIŲ DARBŲ TARPINĖ PERŽIŪRA

  Henrikas Mykolaitis -

  Visas projektinių darbų komandas ir jų vadovus kviečiame į 6-ojo sezono projektinių darbų eigos tarpinę peržiūrą, kurios tvarkaraštis skelbiamas ČIA. Tvarkaraštis pagal poreikį gali būti nežymiai koreguojamas, tad sekite jį!

  Be šio tvarkaraščio, PD komandos pageidavimu, susitikimas su konsultantu gali būti organizuotas kitu atskirai suderintu laiku.

  Sėkmės kūrybiniame darbe!

  AI koordinatorius Henrikas Mykolaitis

  PASKELBTA 2022-12-09 KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROGRAMA (atnaujinta 2022-12-08)

  Henrikas Mykolaitis -

  Mieli AI platformos dalyviai,

  dėkojame visiems daugiau kaip 450 mokinių ir mokytojų, įsiregistravusiems į AI gruodžio 9 d. kūrybines dirbtuves VILNIUS TECH. GALUTINĖ RENGINIO PROGRAMA skelbiama KD puslapyje, ji taip pat prisegta ir šios žinutės apačioje.

   Atkreipiu dėmesį, kad renginys vyks 3 VILNIUS TECH rūmuose skirtingose miesto vietose, tad kelionei numatykite daugiau laiko. 

  Kartu primenu nepamiršti įregistruoti PD registre jūsų atliekamus projektinius darbus. Jei kiltų dalykinių klausimų ir pasiūlymų kreipkitės į tematikų konsultantus, dėl bendrų klausimų - į mane. 

  Linkime saugios ir sklandžios kelionės, iki susitikimo kūrybinėse dirbtuvėse!

  AI komandos vardu - koordinatorius Henrikas Mykolaitis, tel. 861880420 

   

  PROJEKTINIŲ DARBŲ REGISTRACIJA

  Henrikas Mykolaitis -

  .

  Visus AI platformos dalyvius - mokytojus ir mokinių komandas - kviečiame registruori planuojamus šio AI sezono projektinius darbus (PD). Darbai registruojami, užpildant tam skirtą Projektinių darbų duomenų bazės formą. Registre įrašomi visi šį sezoną ketinami atlikti PD, įskaitant ir finansuojamus pagal NVŠ programos "Ateities inovatoriai" krepšelių schemą. Kaip įprasta, sezono metu šiuos PD įrašus jų autoriai papildys informacija apie savo darbo eigą ir rezultatus. Būsime dėkingi, jei savo PD įregistruosite iki lapkričio 15 d.

  Pastaba: kadangi informaciją gali įrašyti tik registruoti AI platformos naudotojai, o ją matyti ir redaguoti - tik jos autorius, siūlome kiekvienam darbui susikurti po bendro naudojimo paskyrą, kuria galės naudotis ir PD komanda, ir jos vadovas.

  Iškilus dalykiniams klausimams, kreipkitės į AI tematikų konsultantus, o bendrais klausimais - į mane.

  Linkime sėkmės!

  AI komandos vardu - koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis

   

  KVIEČIAME Į NVŠ PROGRAMĄ "ATEITIES INOVATORIAI"

  Henrikas Mykolaitis -

  AI platforma pradeda vykdyti nacionaliniu lygmeniu akredituotą NVŠ programą "Ateities inovatoriai" (programos kodas - 121100610). Informaciją apie programos turinį, vykdymą ir įsitraukimą į ją rasite AKTUALIJŲ 6-ojo sezono NVŠ aplanke. Programa apima visas AI platformos tematikas, o dalyvavimas joje suteiks papildomą finansinę paramą AI projektų komandoms ir jų vadovams, tad kviečiame visus mokytojus - ir jau dalyvaujančius AI veikloje, ir dar ne - įsitraukti į Programą, iki 2022-09-10 įregistruojant savo mokinių NVŠ Mokymo sutartis (tam reikia turėti susikūrus AI platformos naudotojo paskyrą). Iškilus klausimams, kreipkitės į mane - drauge viską išspręsime. Sėkmės!

  Programos vadovas H. Mykolaitis, tel. 861880420  

  RUGSĖJO 1!

  Henrikas Mykolaitis -

  Mieli moksleiviai,

  kviečiame rugsėjo 1-ąją prisijungti prie VILNIUS TECH kūrėjų festivalio (VILNIUS TECH CREATORS’ FEST), kurio metu iškilmingai paminėsime Mokslo metų pradžios šventę. Taip pat pasveikinsime prie universiteto bendruomenės prisijungusią naująją ateities kūrėjų kartą.

  Tikime, kad netolimoje ateityje ir jūs stovėsite pastarųjų gretose, tad dalyvavimas Kūrėjų festivalyje bus puiki įsiliejimo į VILNIUS TECH universiteto bendruomenę pradžia.

   Nuo 17 val. susitikime Kūrybiškumo ir inovacijų centre „LinkMenų fabrikas“, kuris taps įtraukiančių pramogų ir technologijų erdve. Ten turėsite išskirtinę galimybę – pasivaikščioti po kūrėjų namus, apsilankyti įvairiose dirbtuvėse. „LinkMenų fabrike“ veiks ir pramogų, poilsio bei užkandžių zonos. Festivalio metu netruks ir daug geros muzikos. Koncertuos žymūs Lietuvos muzikos padangių atlikėjai – grupė „Velvet“ ir „SistersOnWire

   Visų kūrėjų dalyvavimas festivalyje yra NEMOKAMAS, tad kviečiame atsivesti savo draugus ir artimuosius. 

   Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia.

  "Ateities inžinerijos" komanda

  Priedas VILNIUS TECH CREATOR FEST.png

  AI 5-OJO SEZONO PAVASARIO SESIJA - ĮVYKO!

  Henrikas Mykolaitis -

  AI 5-ojo sezono pavasario sesija vyko dviem dalimis gegužės 13 d. (Filmų ir dalinai Dizaino tematikos) ir birželio 10 d. (likusios tematikos). Renginiuose Vilniuje dalyvavo 280 mokinių ir mokytojų, taip pat AI konsultantai, VILNIUS TECH dėstytojai ir svečiai. Sesijos metu iš viso kontaktiniu ir nuotoliniu būdu buvo pristatyti ir aptarti  128 darbai. Kaip įprasta, sesijos metu vyko projektinių darbų konkursas, kurio rezultatai pateikti žemiau. Kaip įprasta, visų nugalėjusių komandų nariai gauna diplomus ir prizus, kitų pristatytų PD komandų nariai - pažymėjimus ir suvenyrus, o darbų vadovai - padėkas ir suvenyrus, o jų darbų informacinius plakatus bus galima pamatyti Galerijoje

  O šiuo metu dėkojame visiems PD komandų nariams ir vadovams už nuoširdų darbą, linkime jiems gerų atostogų ir sėkmės 6-ajame sezone! 

  Būkime saugūs ir sveiki, sėkmės mums visiems!

  AI komandos vardu - koordinatorius Henrikas Mykolaitis

  SVEIKINAME REKTORIŲ INAUGURACIJOS PROGA!

  Henrikas Mykolaitis -

  2022 m. gegužės 6 d. buvo išklimingai inauguruotas naujasis VILNIUS TECH Rektorius prof. dr. Romualdas Kliukas. Renginyje  Rektorių AI bendruomenės vardu pasveikino ir sėkmės palinkėjo AI atstovai - Vilniaus "Sietuvos" progimnazijos IT vyr. mokytoja Snieguolė Bagočienė ir Elektrėnų "Versmės" gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Henrikas Vaišvila, kurie įteikė ir AI atminimo suvenyrus, sukurtus "Sietuvos" FabLab'e..  

   Esu tikras, kad visa mūsų bendruomenė prisideda prie šių sveikinimų ir linki Rektoriui sėkmės, drauge kuriant Lietuvos ateitį!

  AI koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis

   

  Priedas Rektoriaus_inauguracija_20220506_33.jpg

  AI 5-OJO SEZONO PAVASARIO SESIJA (PAPILDYTA 2021-05-13)

  Henrikas Mykolaitis -

  5-ojo sezono Pavasario sesija vyks gegužės 13 d. (Filmo kūrimo mobiliuoju įrenginiu ir Dizaino technologijų ir inovacijų tematikoms) VILNIUS TECH Senamiesčio rūmuose, Trakų g. 1, ir birželio 10 d. dieną (visoms kitoms tematikoms) Centriniuose rūmuose, Saulėtekio al. 11. Sesija vyks kontaktine forma, tačiau bus galimybė darbus pristatyti nuotoliniu būdu.

  Visa informacija apie pasirengimą sesijai, darbotvarkę ir pan. skelbiama sesijos puslapyje, sekite ją!

  PAPILDYTA 2022-05-13: Tematikos "Dizaino technologijos ir inovacijos" sesiją galite stebėti per ZOOM https://us02web.zoom.us/j/86348656246?pwd=rK9_TiDbUnBNrOczJCA76MoSFgr2EE.1 , Passcode: diz

  Tematikos Tematikos "Filmo kūrimas mobiliu įrenginiu/Mokyklos TV" sesiją galite stebėti per ZOOM https://liedm.zoom.us/j/661 002 2342

   Iki susitikimo sesijoje,

  AI koordinatorius Henrikas Mykolaitis

  Priedas JAU_8784_50res.png
  Visos naujienos...